Stress


Stress

Stress kan alla människor känna från och till. När stressen blir långvarig och vi inte känner att vi kan hantera den för att det har blivit för mycket, för lång tid det är då kroppen reagerar. Det är först när stressen påverkar oss fysiskt eller psykiskt och ger symtom som vi brukar söka vård. Ofta väntar vi tills situationen är mer eller mindre ohållbar tills vi söker hjälp. Då kan symtomen handla om fysiska symtom som huvudvärk, smärtor i axlar och nacke, magbesvär, sömnbesvär, ljud och ljuskänslighet eller kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller ambivalens.
Det finns många alternativ att ta till när det gäller stresshantering. Några vanliga råd är att börja motionera, träna mindfulness eller förändra din vardag genom att ta bort något. Det vanligaste jag möter hos mina patienter är att de har slutat med aktiviteter som de tidigare tyckte om, för att få mer tid över. Problemet är att det kan på sikt göra oss nedstämda eftersom det roliga den sk. ”kryddan” tas bort och vi ersätter den med att kanske arbeta eller prestera mer eller sova mer.
Kognitiv beteende terapi (KBT) är en terapi form som kan hjälpa Dig att lära Dig hantera stressen och framför allt lära Dig att ta hand om Dig själv och se till att Du ger Dig själv det Du behöver för att må bättre. 
Det är viktigt att avsätta tid för Dig själv varje dag och förstå att det kan ta tid att återhämta Dig.

 

Grupp:

Mottagningen har stresshanteringskurser regelbundet. Om din stress är förknippat med ditt arbete i första hand kan en Stresshanteringsgrupp vara ett bra alternativ för Dig. I en grupp kan övriga medlemmar fungera som både stöd och få Dig att känna gemenskap och igenkänning som skapar en trygghet och förståelse, samt samhörighet Du inte alltid kan känna i andra sammanhang. Det är viktigt att träffa andra som Du känner igen Dig i och som kan ge feed back utifrån sin egen erfarenhet.
Inledningsvis bokar vi in två bedömningssamtal för genomgång av dina symtom och lite om Dig och dina besvär och vi gör en gemensam bedömning om stresshanteringsgruppen kan vara ett alternativ för Dig.
Gruppen brukar bestå av mellan 7-10 deltagare och vi träffas en gång i veckan ca 1, 5 timme per gång i 12 veckor.
Vi gör därefter ett uppehåll på ett par månader och träffas därefter återigen på en s.k Boostersession och följer upp hur det har gått.
Mitt mål med varje gruppträff är att alla ska känna sig trygga i gruppen och med mig. Syftet med stresshanteringsgruppen är främst att var och en ska bli erbjuden och få lära sig kbt verktyg som ska fungera som hjälpmedel att hantera stressen i vardagen.

Individuell kbt-terapi

Om din stress inte är relaterad till arbete, eller har en mer akut karaktär med andra inslag av svårigheter tex panikångest, social fobi eller handlar mer om stress i relationer och inre stress i allmänhet, kan individuell kontakt vara ett alternativ.
Vi kommer då arbeta med att hitta kbt verktyg som du kan använda dig av i Din vardag och målet är då främst finna en balans i vardagen. Det kan vara svårt att på egen hand finna sätt att hantera vardagen, även om Du vet vad du borde göra. Genom kbt-terapi kan Du tillsammans med terapeuten försöka hitta nya strategier och nya beteenden som gör att din stress minskar. Det är viktigt att hitta vilka situationer som stressar just Dig och viktigt att hitta alternativa sätt att tänka och hantera din stress på.

Kontakta oss!