Sorg – kris


Sorg är en del av livet.

Förlusten av någon som stått oss nära och betytt mycket för mig. Eller har någon annan relation som är värdefull utlöser en sorgereaktion.
Sorg förknippas ofta med döden men det finns andra händelser i livet som kan innebära sorg. Din sorg är din och du har rätt att sörja på ditt sätt det är viktigt att vara medveten om.
Det finns ingen handbok i att hantera sorg. Det är helt individuellt hur vi sörjer men också beroende av vad som hänt i själva situationen samt hur mitt liv ser ut.
Sorg behöver inte vara något negativt, även om man ibland kan behöva hjälp att gå vidare.
Reaktioner som kan uppstå vid sorg:
• Förtvivlan och nedstämdhet
• Saknad längtan
• Sömnsvårigheter
• Ilska och irritation
• Minnessvårigheter
• Koncentrationssvårigheter
• Skuld
• Längtan
• 
Övergivenhet

Det är vanligt att vi blandar ihop sorg med kris, särskilt som sorg kan uppstå vid andra förlustkänslor exempelvis vid skilsmässa. Det är skillnad på sorg och kris.
Kris är när du tappar fotfästet och inte vet hur du skall hantera en plötslig uppkommen situation.

 

KBT terapeuterna på Ekerö

 

Viktigt med att bearbeta sorg. 

Att lära sig leva vidare är en del av sorgebearbetningen och bearbeta förlusten och skapa ny mening i sitt liv är en process.
Förhoppningsvis lär du dig att känna mer glädje i vardagen ju längre tiden går. Det är viktigt att du tillåter dig att sörja, bearbeta och hitta andra sätt att går vidare.