Om oss


Gunilla Malmsten Olsson

Jag är en av delägarna i Mälaröarnas KBT terapeuter AB. 
Min bakgrund är socionom och diakon samt en grundutbildning i psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Stockholm.
Jag har även en familjeterapeutisk utbildning samt handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt vid S:t Lukastiftelsen Stockholm samt Ersta sköndal handledning och konsultation.
I egenskap av stiftsdiakon så har jag arbetat med själavård och handledning samt sorg och krisbearbetning för församlingsanställda. Jag har arbetat med KBT på Ekerö sedan 2010.

Ingrid Karlsson

Jag bor och arbetar på Ekerö och är en av två delägare i verksamheten Mälaröarnas KBT terapeuter AB. Företaget har funnits sedan våren 2015 efter att jag och en kollega tog över den psykosociala verksamheten på Ekerö. Jag har arbetat som samtalsterapeut på Ekerö sedan 2012. Jag är leg arbetsterapeut och leg psykoterapeut. Sedan 2008 leder jag stresshanteringsgrupper regelbundet, varje höst och vårtermin, i vår verksamhet på Ekerö.