Inkännande samtal för att skapa god allians

Terapin  inleds med ett inkännande samtal, med det menas att, du och din terapeut går igenom dina problem och behov av hjälp.
Syftet med ett inkännande samtal är att som patient få möjlighet att känna att relationen till terapeuten känns trygg och förtroendeingivande.
Det är viktigt att du känner dig hörd, sedd och bekräftad.
Alliansen dvs förbundet mellan terapeut och patient är grundläggande för att terapin skall fungera optimalt.

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET HAR VI BESLUTAT
ATT TILLFÄLLIGT ERBJUDA SAMTLIGA KLIENTER
SAMTAL VIA TELEFONEN ELLER VIA VIDEOSAMTAL.
TERAPEUTEN RINGER UPP PÅ AVTALAD TID.
DETTA GÄLLER TILLS NYA RIKTLINJER KOMMER.