Inkännande samtal för att skapa god allians

Terapin  inleds med ett inkännande samtal, med det menas att, du och din terapeut går igenom dina problem och behov av hjälp.
Syftet med ett inkännande samtal är att som patient få möjlighet att känna att relationen till terapeuten känns trygg och förtroendeingivande.
Det är viktigt att du känner dig hörd, sedd och bekräftad.
Alliansen dvs förbundet mellan terapeut och patient är grundläggande för att terapin skall fungera optimalt.